Tuyên bố từ chối trách nhiệm!


- Bản thân trang web không trực tiếp tải lên và xuất bản bất kỳ nội dung nào bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu (văn bản), hình ảnh, khóa học âm thanh và video. Tất cả nội dung bởi người dùng tải lên, đăng, hợp lý nội dung trang web tin cậy upload (xuất bản) là người tác giả ban đầu hoặc có sự đồng ý của sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả và với chủ sở hữu quyền tác giả đã thực hiện để xử lý đúng đắn các vấn đề có liên quan. Nội dung tải lên (bản phát hành) đảm bảo trách nhiệm pháp lý đầy đủ cho nội dung được tải lên và phổ biến bởi dịch vụ trang web và trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.


- trang web xuất bản tài liệu của các loại sản phẩm kỹ thuật số, người truy cập website điểm thể hiện trong này và nội dung Web khác được đề nghị như một liên kết, chỉ có một tài liệu tham khảo để cung cấp thêm thông tin để sử dụng hoặc trao đổi nghiên cứu, trang web này không đại diện cho quan điểm trên, mà còn Không cấu thành bất kỳ lời khuyên bán hàng nào.


- Rò rỉ thông tin cá nhân do các trường hợp sau đây, trang web được miễn trách nhiệm: 

(1) Khi bộ phận chính phủ, cơ quan tư pháp, vv yêu cầu trang web tiết lộ dữ liệu cá nhân theo quy trình pháp lý, trang web sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của đơn vị thực thi pháp luật hoặc vì mục đích an toàn công cộng; 

(2) Bất kỳ rò rỉ dữ liệu cá nhân nào do người dùng thông báo cho người khác hoặc chia sẻ tài khoản đã đăng ký với người khác; 

Hồ sơ (3) Kể từ khi bất kỳ vấn đề máy tính, hacker tấn công, virus máy tính hoặc các cuộc tấn công, tạm thời đóng cửa vì quy định của chính phủ và tác động của các hoạt động bình thường của mạng lưới hợp bất khả kháng do rò rỉ, bị mất, bị đánh cắp hoặc giả mạo; 

(4) tiết lộ dữ liệu cá nhân do các trang web khác liên kết đến trang web này gây ra; 


- trang web lỗi phần cứng bên ngoài sự kiểm soát của trang web và nếu dòng vấn đề hoặc kết quả bất khả kháng khác trong hệ thống treo của dịch vụ cho tất cả các thiệt hại gây ra cho người sử dụng trong thời gian bảo trì, trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý.


- Ngoài các điều khoản trang web của dịch vụ quy định, mọi thứ khác từ việc sử dụng nó và bất kỳ tai nạn, sơ suất, phỉ báng, bản quyền hay sở hữu trí tuệ vi phạm và tổn thất (bao gồm cả do nhiễm vi-rút máy tính tải về), trang web này Không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. 


- Để thuận tiện cho bạn, Dịch vụ trang web có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên Internet của bên thứ ba. Trừ khi có quy định khác, trang web này không thể kiểm soát các dịch vụ web của bên thứ ba và bạn không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng hoặc dựa vào các trang web hoặc tài nguyên trên.Trang chủ | Giới thiệu | Hợp tác quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Từ chối trách nhiệm
CopyRight 2018-2028 Chia sẻ mã nguồn | Nền tảng chia sẻ công nghệ số